Now showing items 1-9 of 9

 • Koncepce tlačítkového piezo-generátoru 

  Kučera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí tlačítkového piezo-generátoru. V práci jsou popsány typy piezo-generátorů, vysvětlen piezoelektrický jev, typy piezoelektrických materiálů se zaměřením na piezokeramiku. Dále jsou ...
 • MKP model piezoelektrických MEMS filtrů 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického MEMS filtru využitelného v cochleárním implantátu. Model tohoto filtru je vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i rešerše experimentálních ...
 • Nanoampérmetr s galvanickým oddělením 

  Šimka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá všemi aspekty, které jsou důležité při návrhu nanoampérmetru. V teoretické části jsou proto vysvětleny možné způsoby, jak měřit elektrický proud velmi nízkých hodnot. Další body popisují všechny ...
 • Návrh mikroaktuátoru s využitím SMART materiálů 

  Hradil, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem mikroaktuátoru s využitím SMART materiálu. První část srovnává skupinu SMART materiálů vhodnou na konstrukci aktuátorů z pohledu reakce na podnět zejména formou deformace. Druhá část se ...
 • Ovladač tříosého nanometrického manipulátoru 

  Pernica, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem piezoelektrického jevu a jeho využití pro polohování s nanometrovou přesností v laboratorním využití. V práci je popsán přímý a nepřímý piezoelektrický jev, různé druhy piezoelektrických ...
 • Piezoelektřina v technické praxi 

  Škarabelová, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje prostudování principu a možnosti využití piezoelektrického jevu. Jelikož využití piezoelektrického jevu v elektrotechnice je velmi rozsáhlé, hlavní zaměření je tu kladeno na možnosti využití ...
 • PiezoLegs motor v lékařské aplikaci 

  Plass, Petr
  Bakalářská práce se zabývá objasněním základních pojmů týkajících se piezoelektrických motorů včetně principu piezoelektrického jevu. Analyzuje rychlosti pohybu PiezoWave motoru při zatěžování a hodnotí průběhy napájecího ...
 • Simulační modelování piezo-generátoru 

  Procházka, Josef
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním a analýzou piezoelektrického tlačítkového generátoru energie. Model tohoto generátoru byl vytvořen v prostředí ANSYS. Součástí této práce je i stručné seznámení s piezo problematikou.
 • Využití piezo-materiálu pro získávání elektrické energie z vibrací 

  Hanus, Jiří
  Diplomová práce se zabývá získáváním elektrické energie z vibrací okolního pro-středí pomocí piezoelektrického vibračního generátoru. K modelování piezokeramiky a návrhu mechanické části generátoru byl využit simulační ...