Now showing items 1-2 of 2

  • Využití kapaliny při tváření plechů 

    Rejnuš, Vojtěch
    Kapalina je využívána jako hlavní, či doprovodné tvářecí médium. Uplatnění nachází při sériové výrobě komplikovaných a přesných dílců. Řadí se mezi progresivnější metody a lze ji kromě jiných aplikací využít pro hydromechanické ...
  • Využití kapaliny ve tváření 

    Vraštiak, Michal
    Práce předkládá aktuální literární studii o technologiích využívající kapalinu jako tvářecí médium. Zde jsou uvedeny základní principy metod: hydroform, hydromechanické tažení, Wheelon, Asea, vysokorychlostní tváření, ...