Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh knihovny pro plánování trajektorie robotu 

  Novotný, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou problematiky plánování trajektorie ve známé mapě pomocí RRT algoritmu. Teoretická část popisuje základní pojmy a navigaci mobilního robotu. Do navigace patří lokalizace, mapování a plánování ...
 • Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení 

  Krček, Petr
  Jak již plyne z názvu, tato disertační práce se zabývá plánováním cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení. Úkolem plánování cesty robotu je nalezení cesty z počáteční do cílové pozice bez kolize s ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Gofroj, Patrik
  První část této práce se zabývá popisem způsobů plánování cesty mobilního robotu. Hlavním zaměřením této práce jsou celulární automaty a jejich využití v dané problematice hledání optimální cesty.
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Sedlák, Václav
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota při použití algoritmů pro optimalizaci pomocí mravenčích kolonií. Teoretická část práce uvádí základní pojmy z problematiky plánování cesty robota. Dále se teoretická část věnuje ...
 • Plánování cesty pro více robotů 

  Sekáč, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro více mobilních robotů. Teoretická část se věnuje popisu navigace robota -- mapování a plánování cesty. Jsou zde popsány vybrané metody umělé inteligence používané při ...
 • Plánování cesty robotu (RRT) 

  Knispel, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá plánováním cesty všesměrového mobilního robotu pomocí algoritmu RRT (Rapidly-exploring Random Tree – Rychle rostoucí náhodný strom). V teoretické části dále popisuje základní algoritmy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí mravenčích algoritmů 

  Pěnčík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robotu. Obsahuje přehled obecných přístupů pro plánování cesty. Dále popisuje metody rojové inteligence a jejich aplikace na plánování cesty robotu. Práce obsahuje návrhy ...
 • Plánování cesty robotu pomocí posilovaného učení 

  Veselovský, Michal
  Tato práce se zabývá plánováním cesty pro autonomního robota v prostředí se statickými překážkami. Součástí práce je analýza různých přístupů k plánování cesty robota, a v implementační části popis metod využívajících ...
 • Plánování cesty robotu pomocí rojové inteligence 

  Schimitzek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí rojové inteligence. V teoretické části jsou popsány nejznámější metody rojové inteligence (optimalizace mravenčí kolonií, optimalizace včelím rojem, optimalizace ...
 • Plánování cesty v neurčitém prostředí pomocí algoritmu AO* 

  Foukal, Jakub
  Diplomová práce se věnuje plánování cesty v neurčitém prostředí se zaměřením na metody typu AO*. V praktické části se zaměřuje na návrh a implementaci vlastní metody řešení pro prohledávání And/Or grafu. Pro provedení ...
 • Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřená na pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných grafových metod, které o jsou specifické tím, že zefektivňují proces hledání nejkratší cesty a ...