Now showing items 1-14 of 14

 • Aktivní anténa se zdvojovačem kmitočtu 

  Tomíček, Martin
  Tato práce je zaměřena na analýzu planární antény pracující na dvou kmitočtech s využitím zdvojovače kmitočtu. Je zde popsán návrh antény i její modelování v programu ANSOFT Designer. Je zde kladen požadavek, aby pracovní ...
 • Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací 

  Havelka, Michal
  Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je ...
 • Implantovatelné antény pro biomedicínskou telemetrii 

  Cupal, Miroslav
  Biomedicínská implementovatelná zařízení dovolují pozorování a ovlivňování zdravotního stavu pacienta při zachování maximální bezpečnosti a pohodlí. V této závěrečné práci jsou porovnávány vlastnosti planárních antén ...
 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Modelování planární antény zatížené rezonančními kroužky 

  Šrajbr, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh dvoupásmové planární dipólové antény zatížené rezonančními kroužky. Nejprve je popsán vlastní princip této antény a pak je pozornost zaměřena na návrh a naladění rezonančních ...
 • Nízkoprofilová integrovaná anténa pro GPS a DRSC 

  Kolb, Lukáš
  Projekt se zabývá základními typy planárních antén pro příjem satelitních signálů GPS a DSRC. Anténa byla navržena na substrátech ARLON, CuClad 217 LX a modelována v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na impedanční ...
 • Planární anténní řada pro příjem signálu digitální televize 

  Havelka, Michal
  Diplomová práce se v první části zabývá návrhem jednoho anténního prvku anténního pole pro příjem signálu digitální televize. Rezonanční kmitočet antény je 4,7 GHz, anténa pracuje v kmitočtovém pásmu 4,4 až 5,0 GHz. ...
 • Plošné a čipové antény na deskách plošných spojů 

  Novák, Lukáš
  Práce se zaměřuje na pravidla správného rozmisťování čipových a plošných antén na deskách plošných spojů vzhledem k prostorové a polarizační diverzitě, jejich vzájemnému ovlivňování a umístění antén na deskách plošných ...
 • Samolepicí antény pro komunikaci po lidském těle 

  Punar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na planární antény pro komunikaci po lidském těle (on body). Práce vychází z konceptu samolepicí antény, který byl publikován v [1]. Práce obsahuje výsledky simulací navržené antény a ...
 • Smyčkové antény pro medicínské aplikace 

  Zejda, Luboš
  Tato práce je zaměřena na návrh smyčkových antén pro medicínské aplikace. Podstatou práce je ověřit funkčnost publikovaných širokopásmových smyčkových antén a vzájemně je porovnat. Porovnané antény jsou přepočteny na ...
 • Textilní anténní řada s kruhovou polarizací 

  Rujzl, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem anténní řady, která vykazuje pravotočivou kruhovou polarizaci v pásmu ISM 5,8 GHz. Planární anténní řada je integrována do 3D textilu SINTEX, který je v tomto případě použit jako ...
 • Tištěné nositelné antény 

  Trubák, Jan
  Ve své práci se zabývám návrhem planární antény na textilním substrátu. Anténa pracuje na frekvenci 5,8 GHz. Parametry vyrobené antény porovnávám s charakteristikami nasimulovanými v programu ANSYS HFSS a snažím se dosáhnout ...
 • Vliv uživatele na miniaturní antény v mobilních aplikacích 

  Vehovský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem uživatele na vlastnosti miniaturních antén v mobilních aplikacích. V teoretické části jsou představeny elektricky malé antény, jejich základní parametry a omezení. Tato část se dále ...