Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace klient/server v globální počítačovou síť PlanetLab 

  Sladký, Milan
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s experimentální sítí PlanetLab, její historií, vývojem, principem fungování a využitím této sítě v praxi, například pro vývoj nových síťových architektur. Programová část ...
 • Experimentální síť PlanetLab 

  Grejták, Matej
  Táto práca sa zaoberá vizualizáciou polohy uzlov siete PlanetLab na mapovom podklade. V teoretickej časti je popísaná sieť PlanetLab, jej história, základná terminológia. Ďalej je v teoretickej časti popísané aplikačné ...
 • Geografická pozice serverů sítě PlanetLab 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá presnosťou polohy staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je opísaná sieť PlanetLab, jej stručná história a prebiehajúce projekty. ...
 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Lokalizace geografické pozice útočníka v internetu 

  Kubalík, František
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením geografické polohy stanic v síti Internet pomocí zpoždění a implementováním metody Octant. První část práce se věnuje seznámení s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v ...
 • Lokalizace IP stanic na základě modelu pravděpodobnosti měření zpoždění 

  Tropp, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá metódami lokalizácie staníc na Internete, presnejšie určením geografickej polohy neznámej stanice pripojenej do tejto siete, meraním oneskorenia RTT. Úvodná časť práce je venovaná popisu oneskorení, ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí metody Vivaldi s adaptivním časovým krokem 

  Mašín, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo seznámení se s principy vyhodnocování logické polohy stanic v síti Internet. Prostudovat lokalizační algoritmus s názvem Vivaldi s adaptivním časovým krokem a následně provést jeho realizaci ...
 • Měření experimentální sítě PlanetLab 

  Andrašov, Ivan
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré ...
 • Monitorování přenosových parametrů sítě Internet 

  Iľko, Pavol
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových vlastnosti siete Internet, konkrétne odozvy na program ping, protokol SSH a na meranie prenosovej rýchlosti. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti ...
 • Monitorování serverů s OS Linux 

  Šuba, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá monitorovaním serverov v rámci siete PlanetLab. V úvode je popísaná sieť PlanetLab, terminológia používaná v nej, ale aj projekty realizované vďaka nej. V rámci práce bol vytvorený modul v ...
 • Monitorování serverů v Internetu 

  Pospíchal, Ondřej
  Tato práce se zabývá získáváním pravidelných informací o dostupnosti stanic a o dostupnosti vzdáleného připojení stanic pomocí SSH v síti PlanetLab po celém světě. V teoretické části je popsaná síť PlanetLab, služby ping ...
 • Nalezení fyzické polohy stanic v síti Internet pomocí měření přenosového zpoždění 

  Harth, Petr
  Tato diplomová práce se týká praktické realizace algoritmu CBG (Constraint-based Geolocation), což je jedna z metod řadících se mezi IP (Internet Protocol) geolokační techniky. IP geolokace se zabývá určením zeměpisné ...
 • Nalezení fyzické pozice stanice v síti Internet 

  Kopeček, Tomáš
  V této diplomové práci se zabývám problematikou určení pozice počítače v síti Internet. Potřeba určité lokalizace počítačů vznikla v posledních několika letech z důvodu vzniku překryvných sítí. Pro tuto činnost existuje ...
 • Odhad geografické polohy stanic v Internetu 

  Němeček, Ladislav
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou metod IP geolokace. Jsou popsány metody pasivní a aktivní geolokace. Více je pak zaměřena na aktivní vyhledávání. Ty jsou založeny na měření zpoždění v síti, a proto je zde ...
 • Sběr dat ze sociální sítě Twitter 

  Kmeť, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením aplikácie na zber dát zo sociálnej siete Twitter. Dáta sú zbierané v reálnom čase s rôznou dĺžkou trvania zberu. Teoretická časť hovorí o sociálnej sieti Twitter, približuje možnosti ...
 • Simulace lokalizace IP stanic pomocí algoritmů Vivaldi a GNP 

  Sulík, Peter
  Práca pojednáva o problematike sieťových súradnicových systémov. V prvej kapitole sa venuje ich stručnému rozboru a požiadavkám na ne kladeným. Ďalej sa zaoberá vlastnosťami algoritmu Vivaldi a popisuje jeho tri verzie: ...
 • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

  Doležel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...
 • Správa serverů s operačním systémem Fedora 

  Šuba, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá nástrojom pre správu výskumných projektov v celosvetovej experimentálnej sieti PlanetLab. Pre správu je možné využiť aplikáciu Planetlab server manager. V rámci tejto práce bola aplikácia rozšírená ...
 • Verifikace pozice serverů sítě PlanetLab 

  Pružinský, Ján
  Cieľom tejto práce je analyzovať uzly siete PlanetLab. Analýza spočíva predovšetkým v overovaní dostupnosti uzlov a ich fyzických polôh. Jednotlivé uzly sú testované na dostupnosť protokolu ICMP a protokolu SSH. Dostupnosť ...
 • Virtuální prostředí přístupu k uzlům v PlanetLab 

  Fic, Jiří
  PlanetLab jako testovací platforma distribuovaných systémů nabízí jedinečnou příležitost pro vývoj a testování nových aplikací využitelných pro potřeby budoucího Internetu. Tato studie přináší návrh a řešení problému ...