Now showing items 1-20 of 21

 • Automatizované rozvrhování v průmyslové výrobě 

  Bucher, Michal
  Bakalářská práce se zabývá tématem automatizovaného rozvrhování v průmyslové výrobě. Problém je formálně popsaný matematickým modelem Resource Constrained Project Scheduling Problem. Na základě tohoto modelu byl vytvořený ...
 • Koncept strategického rozvoje malého rodinného vinařství 

  Válka, Vojtěch
  Hlavním předmětem této práce je vytvoření střednědobého a dlouhodobého strategického konceptu pro rodinné Vinařství Válka. Práce se také zaměřuje na rozvoj rodinné společnosti a to s ohledem na marketing, konkrétně pak ...
 • Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky 

  Grob, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob a logistického controllingu. Tato odvětví jsou patří k nejdůležitějším nástrojům, které se v logistice používají. Teorie těchto logistických nástrojů slouží jako základ ...
 • Model úloh s omezeními a mechanismů jejich plánování v UPPAAL SMC 

  Palúch, Filip
  Cieľom je vytvorenie prehľadu mechanizmov plánovania úloh v jednoprocesorovom prostredí. Použitím týchto mechanizmov sú navrhnuté a implementované jednotlivé modely v nástroji UPPAAL, na ktorý sa táto práca orientuje. ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Kalouda, Petr
  Cílem této práce je nalezení oblastí úspor v průmyslovém podniku pomocí nástrojů štíhlé výroby. Na základě více jak čtyřměsíčního pozorování a hodnotících kritérií bylo stanoveno úzké místo, které je při implementaci ...
 • Plánování cesty neholonomního mobilního robotu 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí vybraných algoritmů. Konkrétně se jedná o metody: RRT (Rapidly-Exploring Random Trees), IGPPR (The Intelligent Global Path Planner With Replanning) a ISSD (Incorporating ...
 • Plánování optimální trajektorie letadla s překážkami 

  Očenáš, Marek
  Cílem této diplomové práce je implementace plánování optimální trajektorie letadla letícího v nižších výškách, které se musí vyhýbat překážkám. Pro metodu plánování se předpokládá statické a předem známé prostředí. V této ...
 • Plánování trajektorie pro vozidlo se všemi řízenými koly 

  Trávníček, Tomáš
  Tato práce řeší plánování trajektorie a řízení pro dvoukolová (2WS) a čtyřkolová (4WS) vozidla v prostředí se statickými překážkami. V Rešerši jsou popsány používané algoritmy pro vozidla s předními řízenými koly. Dále je ...
 • Podnikatelský plán pro firmu Duscholux v ČR a SR 

  Bábor, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánováním firmy Duscholux, jeho popisem, sestavením a logickým uspořádáním. Zároveň se tato práce stane pomocným vodítkem budoucích činností obchodního zástupce působícího na ...
 • Podnikatelský záměr stavebního podniku se zaměřením na dřevostavby 

  Grossmann, Jiří
  Práce obsahuje podnikatelský záměr stavebního podniku ve formě studie proveditelnosti. Plánovaný podnik se zabývá realizací sloupkových dřevostaveb, které jsou stavěny ručně přímo na stavebním pozemku. V úvodní části jsou ...
 • Podnikatelský záměr- Sportclub RAFK 

  Bábor, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou vytvoření podnikatelského záměru a plánování budoucích podnikatelských činností. Práce by měla být pomocným vodítkem pro sestavení kvalitního podnikatelského záměru z teoretického ...
 • Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly 

  Ilavský, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je naplánovať projekt zavedenia e-learningu do vyučovacieho procesu výukového centra autoškoly, za pomoci aplikácie MS Project. V práci je rozobratá problematika elektronického vzdelávania, so zameraním ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Němec, Vlastimil
  Tato práce se zabývá problematikou reportingu jako nástroje pro tvorbu uceleného systému dat a ukazatelů o vypovídajících činnostech dané společnosti ve srozumitelné a uživatelsky ucelené formě. Dále demonstruje pomocí ...
 • Řízení projektu rekonstrukce pozemní komunikace 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá řízením projektu rekonstrukce pozemní komunikace. Teoretická část vymezuje základní pojmy projektového řízení. Zaměřuje se na jednotlivé fáze projektu a také na činnosti, které ke každé fázi náleží. ...
 • Řízení stavebních projektů 

  Solnický, Marek
  Předmětem diplomové práce "Řízení stavebních projektů" je popis procesu řízení a jeho praktikování na modelovém případu. První část se v teoretické rovině zaobírá obecně projektovým managementem, stavebně-projektovým ...
 • Systém monitorování stavu plánovacích úloh 

  Maga, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkretních požadavků zadavatele společnosti Red Hat vytvořit systém monitorování stavu plánovacích úloh. Hlavním cílem je vytvořit systém plánování, který uloží plánovací problém do ...
 • Theoretical Findings and Measurements on Planning a UHF RFID System inside a Room 

  Dimitriou, A. G.; Bletsas, A.; Polycarpou, A. C.; Sahalos, J. N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  This paper investigates the problem of improving the identification performance of a UHF RFID system inside a room. We assume static reader, passive tags and availability of commodity antennas. A ray-tracing propagation ...
 • Vytvoření plánu projektu účasti na mezinárodních veletrzích 

  Perout, Kateřina
  Diplomová práce se zaměřuje na využití projektového managementu v praxi, konkrétně jeho využití při plánování účasti společnosti na mezinárodních veletrzích. Práce se opírá o teoretický základ projektového řízení, který ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Bencová, Monika
  Záměr diplomové práce je popsat controlling a jeho funkci v reálném podniku. Konkrétně se zaměřuje na oblast nákladů odchylek a analýzu jejich vzniku. Teoretická část slouží jako východisko pro pochopení reálných procesů ...
 • Webový portál pro správu konzultačních schůzek 

  Balcar, Juraj
  Systém pre správu konzultácií slúži pre ľudí, ktorí si chcú rezervovať rôzne termíny u doktora, konzultanta alebo manažéra, ale aj pre ľudí, ktorí chcú poskytovať konzultačné alebo ordinačné hodiny. Cieľom bolo spojenie ...