Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh technologie výroby plastového programového kotouče 

  Gráf, Radomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodné technologie pro výrobu plastového programového kotouče včetně návrhu technologie potisku. Na začátku práce je proveden rozbor a požadavky na vyráběný dílec včetně volby nejvhodnější ...
 • Návrh technologie výroby zátky z plastu 

  Kočí, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby zátky z plastu technologií vstřikování do forem. V práci je proveden návrh technologického postupu včetně potřebných výpočtů a mimo to je práce zaměřená na konstrukci vstřikovací ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Michalčák, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 předkládá návrh výroby součásti z plastu z materiálu PP GF30. V rámci literární studie jsou shrnuty poznatky ze zpracování plastů a na jejich základě je zvolena ...