Now showing items 1-2 of 2

  • Studium plastických vlastností formovacích směsí 

    Macků, Martin
    Předmětem diplomové práce bylo vytvoření ucelené metodiky hodnoceni plasticity formovacích směsí. Práce byla zaměřena na 4 druhy směsí, které jsou využívány ve slévárenství. Pro hodnocení plasticity bylo důležité stanovit ...
  • Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání 

    Meňhert, Samuel
    Táto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických ...