Now showing items 1-1 of 1

  • Model robota Trilobot 

    Štěpán, Miroslav
    Tato diplomová práce popisuje tvorbu modelu pohybu mobilního robota Trilobot, který je následně implementován do jednoduchého simulačního nástroje. Jsou zde popsány experimenty provedené s tímto robotem, stručně je popsán ...