Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plošiny simulátoru 

    Hlaváček, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou a pevnostní kontrlolou vybraných komponent paralelního mechanismu se šesti stupni volnosti. Mechanismus využívá jako vodící řetězce klikové mechanismy. Pro pevnostní výpočet je užito ...
  • Obslužná plošina horizontální vyvrtávačky 

    Šebela, Michal
    Cílem předložené diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh obslužné plošiny horizontální vyvrtávačky. Vstupními parametry jsou rozměry kabiny, délka a rychlost zdvihu a výsuvu. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání ...