Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek 

    Šverák, Petr
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci jednoúčelového stroje pro zalisování podložek. Je popsán rozbor výrobní operace, navrhnuto řešení a zvoleny technické parametry stroje. Dále je v CAD systému tento stroj ...