Now showing items 1-4 of 4

 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Konstrukční návrh testovacího zařízení pneumatických válců 

  Macek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovacího zařízení vybraných typů pneumatických válců. V první, teoretické, části práce je provedena analýza současného stavu poznání v oblasti pneumatických válců. ...
 • Přímočarý pneumatický motor 

  Málek, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje popis a rozdělení pneumatických pohonů, hlavní část je věnována přímočarým pneumatickým motorů, jejich konstrukčním provedení a popisu jednotlivých částí motoru s ohledem na jeho funkci. Součástí ...
 • Teoretické řešení pneumobilu 

  Stodolák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým řešením vozidla poháněného stlačeným vzduchem. V první části je popsána soutěž vozů poháněných stlačeným vzduchem, která se pořádá každoročně v Maďarsku, odkud pochází myšlenka ...