Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce jednoúčelového stroje pro zalisování podložek 

    Šverák, Petr
    Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci jednoúčelového stroje pro zalisování podložek. Je popsán rozbor výrobní operace, navrhnuto řešení a zvoleny technické parametry stroje. Dále je v CAD systému tento stroj ...
  • Návrh konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125 

    Novák, Aleš
    Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zakladače k bezhroté brusce Jupiter 125. Zakladač je navrhnut pro obrobek o maximálním průměru 12 mm, maximální délky 120 mm a hmotnosti 0,1 kg. Jsou zde popsány komponenty, ...