Now showing items 1-11 of 11

 • Dojezdové pneumatiky osobních automobilů 

  Ondák, Lukáš
  Bakalářská práce, na základě rešerše, v první části popisuje konstrukci, rozdělení a značení konvenčních pneumatik. V druhé, stěžejní části, dává čtenáři přehled o jednotlivých typech dojezdových pneumatik, popisuje jejich ...
 • Matematické modely pneumatik 

  Rubíček, Pavel
  Dnes je pneumatika nedílnou součástí vozidel. Při jejím vývoji se užívá různých metod. Tato práce se některými z nich zabývá. Při jejím výzkumu je třeba znát její vlastnosti a konstrukční řešení. Základní konstrukce ...
 • Měření radiální tuhosti pneumatik 

  Novodomský, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá radiálnou tuhosťou pneumatiky. Prvá časť práce je venovaná stručnému popisu konštrukcie pneumatiky. Ďalšia časť je venovaná meraniu radiálnej tuhosti pneumatiky a návrhu nového meracieho zariadenia. ...
 • Měření sil působících za jízdy mezi kolem a vozovkou 

  Gellner, Pavel
  Práce se zabývá měřením sil působících mezi pneumatikou a vozovkou. V úvodní části práce je nastíněna problematika pneumatiky a využití matematických modelů pneumatiky. Dále byly vytvořeny tenzometrické závěsy pravé zadní ...
 • Modely a charakteristiky pneumatik 

  Jeřábek, Miroslav
  Tato bakalářská práce mapuje historii a vývoj výpočtového modelování pneumatiky. Se zvyšujícími požadavky dopravy bylo nutno začít sledovat vlastnosti a charakteristiky pneumatik s cílem jejich trvalého zlepšování. S ...
 • Návrh podvozkové skupiny vozu Formule Student 

  Zubíček, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním různých typů pneumatik určených pro vůz projektu Formule Student. Porovnání je z pohledu vybraných charakteristik i z pohledu simulací na jedno kolo. Práce se také zabývá kinematickým ...
 • Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla 

  Kejíková, Barbora
  Práce je věnována pneumatikám osobních automobilů. Teoretická část zahrnuje popis výroby, konstrukce a parametrů pneumatik. Praktická část je tvořena experimentálním měřením, jehož cílem je zjistit vliv hloubky dezénu na ...
 • Vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí 

  Samek, Jakub
  Tato práce řeší vliv nesprávného huštění pneumatik na oteplení jejich částí při jízdě osobního vozidla. Byla provedena série testů pro různé hodnoty tlaku v pneumatikách a v průběhu jednotlivých testů byla nasbírána data ...
 • Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel 

  Toufar, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem vlastností a parametrů pneumatik na jízdní dynamiku. V úvodu práce je pojednáno o jízdní dynamice vozidel, důležitosti pneumatik a jejich konstrukci. Druhá část práce je věnována ...
 • Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik 

  Lavický, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový ...
 • Výroba pneumatik 

  Beránek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu pneumatik a jejich konstrukci. Její součástí je také popsat moderní trendy ve výrobě a nastínit budoucnost pneumatik.