Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany 

  Jurík, Matej
  Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je analyzovať aktuálny stav počítačovej siete na základnej škole, ...
 • Návrh počítačové sítě pro moderní rodinný dům 

  Buc, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete moderného rodinného domu. Východiskami tohto návrhu sú pôdorys domu a požiadavky investora. V práci sú popísané postupy a taktiež špecifikované prvky, potrebné pre ...
 • Návrh počítačové sítě pro společnost Hydrex, s.r.o 

  Kožiak, Ján
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre firmu Hydrex, s.r.o., ktorá vlastní v priemyselnom areály dve budovy, medzi ktorými je vzdialenosť niekoľko metrov. Teoretická časť práce je zameraná na vysvetlenie ...
 • Návrh realizace počítačové sítě pro střední školu 

  Kožiak, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením projektu vybudovania počítačovej siete pre Strednú odbornú školu v Tisovci. V teoretickej časti práce sú vysvetlené jednotlivé pojmy týkajúce sa danej problematiky. Praktická časť ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Gancarčik, Rastislav
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom sieťovej infraštruktúry pre rodinný dom. Vychádza sa pritom zo stavebného projektu rodinného domu, požiadaviek majiteľa a taktiež berú do úvahy aj finančné možnosti majiteľa stavby. Práca ...
 • Topologie sítí a jejich monitorování 

  Sirotný, Miroslav
  Diplomová práca pojednáva o počítačových sieťach, ktoré tvoria v súčasnej dobe globálnu komunikačnú štruktúru a zohrávajú v dnešnej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Možno si to väčšina z nás ani neuvedomuje ale prichádzame ...