Now showing items 1-10 of 10

 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Hlaváček, Radek
  Řešené území se nachází na severozápadu stávajícího areálu BVV. Umístění a rozloha areálu vychází z nového urbanistického návrhu BVV zpracovávaného v předchozím semestru. Při návrhu areálů byl kladen důraz na funkčnost a ...
 • Hasičská stanice Holešov 

  Křepelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu ...
 • Požární stanice 

  Brož, Matěj
  Předmětem mé diplomové práce je návrh požární stanice. Objekt je navržen jako požární stanice typu C pro hasičský záchranný sbor. Objekt je navržen v Českých Budějovicích. Objekt má dvě nadzemní podlažíl. Konstrukční systém ...
 • Požární stanice 

  Peňáz, Lubomír
  Obsahem této diplomové práce je návrh dispozičního a stavebního řešení objektu novostavby požární stanice v lokalitě Jihomoravského kraje. Jedná se o objekt, rozdělený do dvou propojených částí: administrativní – dvoupodlažní, ...
 • Požární stanice 

  Herman, Tomáš
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P v městské části Brno - Líšeň. Objekt se skládá ze tří částí, hlavní budovy, garáže požárních vozidel a garáže užitkových vozidel. Hlavní vstup a výjezd ...
 • Požární stanice typu P 

  Raška, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k požární stanici typu P, což je druh požární stanice určený pro 5 – 8 hasičů v jedné směně, kteří tvoří jeden výjezd. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle ...
 • Požární stanice typu P3 v Hlučíně 

  Komárková, Jana
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba požární stanice typu P3 v Hlučíně. Objekt bude sloužit k výkonu služby požární ochrany obyvatelstva jednotky sboru profesionální hasičů kraje a dobrovolných hasičů obce. Požární ...
 • Požární stanice v Pacově 

  Samec, Petr
  Diplomová práce je projektová dokumentace pro provedení stavby požární stanice. Jedná se o rozlehlou budovu, která obsahuje prostory a vybavení potřebné pro provoz požární stanice profesionálních a dobrovolných hasičů. ...
 • Požární stanice Zbýšov 

  Stuchlíková, Michaela
  Obsahem diplomové práce je výstavba požární stanice typu P1 a objektu tělocvičny v katastrálním území Zbýšov u Oslavan. Jedná se o třípodlažní objekt požární stanice a dvoupodlažní objekt tělocvičny. Dispoziční řešení je ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři 

  Nývlt, Josef
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace objektu požární stanice v Jaroměři. Jedná se o novostavbu hlavního stavebního objektu, který je doplněn o další stavební a ...