Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

    Veselý, Jiří
    Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...