Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

    Fábiková, Ľubomíra
    Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...