Now showing items 1-3 of 3

 • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

  Kristenová, Lenka
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...
 • Společenská odpovědnost podnikání ve strojírenské firmě 

  Mašková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Analyzuje současnou situaci v oblasti CSR u podniků sídlících v Českém technologickém parku Brno. Dále analyzuje postoj k problematice společenské odpovědnosti ...
 • Zhodnocení významu firemní kultury pro budování konceptu podnikatelské etiky 

  Šubrtová, Renata
  Diplomová práce se zabývá firemní kulturou jako jedním z důležitých předpokladů podnikatelské etiky. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je na základě prostudované literatury ...