Now showing items 1-20 of 268

 • Monitorování účasti na sportu a pohybových aktivitách vybrané skupiny obyvatel 

  Nguyen Minh, Duc
  Cílem práce je prostřednictvím monitoringu zjistit možnosti účasti dětí předškolního věku na volnočasových sportovně pohybových aktivitách u vybrané skupiny populace. Dále pak, na základě studia legislativních předpisů a ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel 

  Kosek, Roman
  Předmětem bakalářské práce Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel je rozbor problémových oblastí, které existují v souvislosti se založením a budoucím fungováním podniku, analýza současného prostředí v odvětví a ...
 • Návrh podnikatelského plánu na založení kavárny s hudebním klubem 

  Fialová, Aneta
  Bakalářská práce je návodem, jak založit společnost podnikající v oblasti poskytování služeb, konkrétně kavárny s hudebním klubem. Obsahuje všechny informace, které jsou potřebné k založení společnosti a jejího uvedení do provozu.
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pešlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pachta, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku obnovením exportního prodeje vybraného produktu. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, zda tato expanze mimo domácí ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik cukrárny a pekárny 

  Franková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení pekárno-cukrárny se sídlem v Třinci. V první části diplomové práce je vysvětleno, co je důležité pro podnikatelský plán a jak má vypadat jeho obsah. ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti 

  Trtík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro podnik rozvoz rychlého občerstvení. Teoretická část práce vychází z odborné literatury. Analytická část se zabývá převážně analýzou prostředí. Ve ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení firmy v oblasti výroby obytných buněk aditivním betonovým tiskem 

  Zbožínek, Štěpán
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru v oblasti výroby obytných kontejnerů metodou betonového aditivního tisku. Konkrétně se zabývá možnostmi realizace podnikaní s využitím této nové, zatím ne příliš rozšířené ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení květinářství 

  Boháčová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení květinářství. Předmětem podnikání bude prodej květin a drobných dárkových předmětů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V první ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení posilovny 

  Mičíková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá sestavením kompletního podnikatelského plánu pro založení posilovny. Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky související s daným tématem, analytickou část a návrh podnikatelského plánu pro ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení rodinné farmy s agroturistikou 

  Navrátil, Radek
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, který slouží pro založení společnosti farma NAVRÁTIL. Předmětem podnikání této společnosti bude rostlinná výroba, živočišná výroba, pronájem konferenčních prostor a ...
 • Návrh podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku 

  Robotková, Natálie
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu založení penzionu v Rakousku. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě těchto získaných ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Král, Michal
  Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru pro novou stavební společnost, která se bude zabývat komplexní dodávkou a montáží speciálních provětrávaných fasád. Cílem práce je komplexně analyzovat aktuální situaci ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Bohatá, Jolana
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán na rozvoj podniku v poskytování služeb. Postupně se budu v práci zabývat všemi aspekty, které s rozvojem podniku souvisí. Při zpracování mé bakalářské práce budu ...
 • Návrh podnikatelského záměru - business open agentůra 

  Seinerová, Jana
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení nové firmy s názvem Business Open s.r.o., která je zaměřena především na tvorbu reklamy, grafické práce, přímý marketing, komunikační strategie, promotion a ...