Now showing items 1-3 of 3

 • Komunikace a firemní kultura v práci stavebního podniku 

  Istenčinová, Nikol
  Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci a podnikovou kulturu ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti podnikové kultury a komunikace. Praktická část je založená na výzkumných hypotézách, ...
 • Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. 

  Klabačková, Kateřina
  Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti EXPONO, a.s. Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů, systematického pozorování a analýzy ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Vobora, Martin
  Diplomová práce řeší problematiku zvýšení efektivity personální práce ve společnosti Ateko a.s.. Práce obsahuje tři hlavní části. Část podnikové kultury, část vzdělávání, rozvoje a udržování zaměstnanců podniku a část ...