Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému 

  Buzek, Miroslav
  Bakalářská práce „Analýza podnikových procesů jako příprava pro implementaci informačního systému“ se zabývá problematikou podnikových procesů ve vazbě na určení požadavků firmy na informační systém. Teoretická část popisuje ...
 • Optimalizace toku materiálu v lisovně plastů 

  Čermák, Jaroslav
  Předmětem této diplomové práce je navrhnout na základě rozboru současného stavu zlepšení, vedoucí ke zkrácení dopravních nákladů materiálu a výlisků v rámci divize Lisovna plastů. V teoretické části jsou popsány charakteristiky ...
 • Procesní modelování jako nástroj pro zlepšování 

  Střížová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá modelováním a popisem vybraných podnikových procesů, které probíhají v útvaru Ekonomika a provoz České televize, Televizního studia v Brně. Modely procesů jsou vytvořeny pomocí CASE nástroje Adonis. ...
 • Revize interních procesů ve firmě a návrh na vylepšení 

  Smolík, Milan
  Tato práce je zaměřena na interní procesy ve firmě. Jsou zde analyzovány zá-kladní interní procesy na všech úrovních řízení podniku. Práce je rozdělena na dvě zá-kladní části – analýza a návrhy na vylepšení. V návrhové ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobněobchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového ...
 • Zlepšení business procesů 

  Lauková, Dominika
  Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...
 • Zlepšení procesů při realizaci zakázky 

  Malinovský, Ondřej
  Předmětem mé diplomové práce je provedení důkladné analýzy fotovoltaického trhu a podnikových procesů ve Společnosti, která se na trhu pohybuje. Dále na základě takto získaných informací navrhnout návrhy na změnu procesů ...