Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopečná, Markéta
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je rozbor výkonnosti firmy ABC, s.r.o., pomocí finanční analýzy. Na základě získaných a propočtených informací a dat předkládám návrhy ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Stancová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v kapitálové společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá základní charakteristikou společnosti a je zde analyzována finanční ...
 • Řešení pohledávek v obchodní společnosti 

  Teturová, Hana
  Tématem diplomové práce je řešení pohledávek. Nejdříve proběhlo zmapování současného stavu péče o pohledávky v obchodní společnosti. Po rozboru následují návrhy na zlepšení jako prevence a řešení vzniku neuhrazených pohledávek.
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zemanová, Lucie
  Obsahem této bakalářské práce je problematika řízení pohledávek z obchodního styku v kapitálové společnosti. V teoretické části práce se zaměřuji především na definice základních, avšak nezbytných pojmů pro snadnější ...
 • Zlepšení finanční situace podniku využitím factoringu 

  Rak, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá alternativní formu financování – factoringem a jeho přínosem pro podnik. V teoretické části je vysvětlena podstata factoringu, jeho typy, výhody a nevýhody. V praktické části je pomocí vybraných ...