Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce objektů pomocí Kinectu 

  Švec, Ján
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí objektů pomocí Kinectu. Kinect je pohyb snímající zařízeni od společnosti Microsoft pro hrací konzoli Xbox 360. Cílem práce bylo zhodnotit existující přístupy a postupy používající ...
 • Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií 

  Mojžyšek, Tomáš
  Předmětem této závěrečné práce je vytvoření mračna bodů a z něj pak vytvoření síťového modelu zvolených křižovatek a jejich aplikace v soudně-inženýrské praxi. V první části práce je popsána metodika sběru dat a postup ...
 • Statická analýza zvonové stolice s využitím moderních geodetických metod 

  Mojrová, Martina
  Cílem práce je vytvoření a posouzení statického modelu konstrukce zvonové stolice pomocí nových geodetických metod. Tím se rozumí zpracování dat z lasersceneru, tzv. mračna bodů na geometrický model, jež je možné importovat ...
 • Využití mračna bodů v informačním modelování budov 

  Tuhá, Silvia
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je využitie technológie laserového skenovania v oblasti informačného modelovania historických objektov (HBIM). Diplomová práce sa zaoberá nájdením optimálnych pracovných postupov pre ...