Now showing items 1-2 of 2

  • Modely hromadné obsluhy 

    Horký, Miroslav
    V diplomové práci se zabývám modely hromadné obsluhy s využitím Markovových řetězců. Systém hromadné obsluhy je takový systém, kde požadavky přicházejí do tohoto systému v náhodných okamžicích a vyžadují obsluhu. Tato práce ...
  • Využití teorie hromadné obsluhy při návrhu a optimalizaci paketových sítí 

    Rýzner, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá teorií hromadné obsluhy a jejím využitím při návrhu modelů uzlů v paketové síti. Jsou zde popsány obecné principy pro vytváření modelů systémů hromadné obsluhy a matematické pozadí této ...