Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza výhodnosti pojistných produktů 

  Smolík, Kamil
  Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ...
 • Investiční životní pojištění a individuální investování spojené s pojištěním 

  Richter, Jan
  Diplomová práce se zabývá srovnáním investičního životního pojištění s rizikovým životním pojištěním a individuální investicí do otevřených podílových fondů na území České republiky. V teoretické části jsou popsány základní ...
 • Investiční životní pojištění a způsoby jeho optimálního nastavení pro klienty společnosti Partners For Life Planning, a.s. 

  Chromá, Zuzana
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku investičního životního pojištění a její praktickou aplikaci na vybranou skupinu 50 klientů společnosti Partners For Life Planning, a.s. Předmětem práce je stanovení optimálního ...
 • Metody stanovení pojistné částky v majetkovém pojištění 

  Chlebec, Jan
  Práce se zabývá přiblížením jednotlivých metod pro oceňování nemovitostí, tak i samotným oceňováním nemovitostí pomocí těchto metod, a to za účelem využití ocenění pro potřeby pojišťovnictví, stejně tak i právními aspekty ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Poul, Michal
  Diplomová práce „Možnosti financování bydlení v České republice“ je zaměřena na problematiku financování vlastního bydlení obyvatel. Tato práce má za cíl seznámit s problematikou a možnostmi financování bydlení občanů České ...
 • Návrh na zjednodušení procesu výběru produktu životního pojištění 

  Mitrengová, Anna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění. Konkrétně se zde jedná o mechanismus, který používají finanční poradci společnosti OVB Allfinanz, a. s. pro výběr vhodného pojistného produktu pro svého ...
 • Návrh na zlepšení nabídky vybraného pojistného produktu společnosti Allianz pojišťovna a.s. 

  Hliněná, Martina
  Obsahem diplomové práce je analýza produktu životního pojištění pro děti společnosti Allianz pojišťovna a.s. a jeho srovnání s nabídkou vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení nabídky pojistného ...
 • Návrh na změnu pojistného portfolia společnosti BRÜCK AM spol. s r.o. 

  Neplech, Jaroslav
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s návrhem komplexního pojistného portfolia pro společnost Brück AM, spol. s r.o. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Návrh pojistné ochrany majetku vybraného podnikatelského subjektu 

  Šťastná, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá pojištěním nemovitosti společnosti REGIS CZ, s.r.o. Tato nemovitost je předmětem zástavního práva v rámci poskytnutého úvěru bankovním domem. Úvodní část práce seznamuje se základními pojmy ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia vybrané podnikající fyzické osoby 

  Podušková, Iva
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybranou podnikající fyzickou osobu. Obsahuje analýzu rizik a návrh takového pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika, ohrožující ...
 • Návrh vhodného pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Podušková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodného pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje charakteristiku tohoto subjektu a analýzu rizik, která ho ohrožují a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou ...
 • Návrh vhodného pojištění motorových vozidel vybraného podnikatelského subjektu 

  Mlčoch, Zdeněk
  Bakalářská práce řeší problémy související s komplexním pojištěním motorových vozidel společnosti MAB audit, s. r. o. Obsahuje návrh a doporučení na zlepšení současné pojistné ochrany vozového parku společnosti.
 • Návrh vhodného životního pojištění pro zaměstnance společnosti ABC, s.r.o. 

  Chromá, Zuzana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního pojištění a její praktickou aplikaci pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu. Obsahem práce je analýza nabídky komerčních pojišťoven v oblasti investičního ...
 • Oceňování rodinných domů v pojišťovnictví. 

  Bureš, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování rodinných domů v oblasti pojišťovnictví. Cílem práce je nejenom popsat, jakým způsobem jsou rodinné domy oceňovány pro účely pojištění, ale také upozornit na možná rizika ...
 • Pojistná ochrana podnikatelského subjektu 

  Duhajský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojištění rizik nenadálých negativních situací firmy TECHAGRA s. r. o., které mají původ jak v povaze přírodních sil, tak i v nedokonalosti samotné společnosti. Tato práce se skládá z ...
 • Pojistná ochrana Senior Centra Blansko 

  Dražil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojistné ochrany SENIOR centra Blansko, p.o. První část bakalářské práce se věnuje teoretickým východiskům z oblasti pojištění a jeho fungováním. Hlavním cílem je v analytické ...
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Dolák, Marek
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pojistné ochrany vybraného podnikatelského subjektu, zkoumáním nabídky pojistných produktů pojišťoven a návrhem optimální pojistné ochrany dané firmy.
 • Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu 

  Pavlík, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských ...
 • Pojistné podvody 

  Hradilová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, ...