Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza tržní ceny nemovitostí v příhraničních regionech (CZ-PL-SK) 

  Žižková, Kateřina
  V bakalářské práci je zpracována analýza tržní ceny nemovitosti v příhraničních regionech České republiky, Slovenska a Polska. Jsou vytvořeny databáze dat, které jsou výsledkem sběru potřebných dat o daných lokalitách a ...
 • Expanze firmy na polský trh 

  Milerski, Tomáš
  Tato diplomová práce navrhuje optimální opatření pro rozšíření obchodních aktivit firmy díky vstupu na polský trh. Samotné řešení vychází z důkladné analýzy místního prostředí za využití standardních i pokročilých metod ...
 • Expanze podniku na Polský trh 

  Svobodová, Marie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu podniku, na jejímž základě je navrhnuta strategie expanze firmy na zahraniční trh. Analytická část této práce obsahuje také ucelený pohled na situaci na polském trhu ...
 • External Determinants of Going Public in the Czech Republic and in Poland 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Elsevier, 2015-12-22)
  This study deals with Initial Public Offering (IPO) developments in the Czech Republic and Poland over the period 2000 - 2012 and aims to indicate the influence of external going public determinants, in particular the ...
 • Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market 

  Maciej, Ryczkowski; Zinecker, Marek (Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2020-12-09)
  Making use of EU-Labour Force Survey data, the authors estimated logistic regressions with a maximum likelihood method and found that gender unemployment risk was largely explained by human capital, marital status, receiving ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku 

  Koktová, Lucie
  Bakalářská práce porovnává zdanění fyzických osob v České republice a v Polsku. Teoretická část popisuje základní pojmy v daňové problematice a daňové systémy v obou zemích. V další části jsou popsány postupy zdanění ...
 • Kritická analýza vstupu společnosti na německý trh a porovnání s analýzou expanze společnosti na polský trh 

  Novák, Roman
  Tato diplomová práce se věnuje kritické analýze vstupu společnosti Student Agency na německý trh a srovnání s analýzou vstupu téže společnosti na trh polský. V první části se práce zabývá teoretickými poznatky k jednotlivým ...
 • Macroeconomic Determinants of IPO Activity in Poland between 1993 and 2013 

  Kovandová, Sylvia; Zinecker, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article: This study deals with recent primary stock market developments in Poland and aims to indicate the influence of local macroeconomic indicators on IPO numbers over the period of 1993 to 2012. ...
 • Mezinárodní zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta ČR dosahujícího příjmů z Polska 

  Suchomelová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a v Polsku. Práce popisuje zdaňování příjmů daňového rezidenta, který dosahuje příjmů ze závislé činnosti z České republiky i z Polska. ...
 • Srovnání inovačních aktivit ve vybraných zemích 

  Soukupová, Marie
  Bakalářská práce přináší srovnání tří vybraných zemí, České republiky, Kanady a Polska, z pohledu šesti indikátorů, a to inovativnosti firem, korupce vnímané občany, zapojení zainteresovaných stran při tvorbě legislativy, ...
 • Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích 

  Maixner, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je obeznámení se s daným tématem "Vývoj cen ve stavebnictví v ČR a sousedních zemích“ a pomocí jednotlivých vývojových indexů v daných zemích uvést přehled tempa vývoje a růstu cen a vytvořit ...
 • Vývoj controllingu v Polsku 

  Bieńkowska, Agnieszka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the article: The contemporary research has shown that controlling as a method of management support is gradually becoming more and more popular and recognised in Polish enterprises. This article focuses on the ...
 • Zdaňování vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku - komparace 

  Pěničková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob. Porovnává zdanění vybraných příjmů fyzických osob v ČR a Polsku. Práce obsahuje postupy, návrhy a informace k optimalizaci daňové povinnosti ...