Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

  Malý, Ondřej
  Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
 • Návrh a výroba oční protézy 3D tiskem 

  Vocílka, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je výroba prototypu estetické oční protézy na základě 3D modelu získaného skenováním akrylátové protézy ruční výroby. Získaný model byl upravený v softwaru 3ds Max 2017 a tím bylo vytvořeno jádro ...
 • Návrh výroby pouzdra analogových hodinek 

  Vilímovský, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je stručné představení hodinářského průmyslu a charakteristika aditivní technologie Rapid Prototyping. Praktická část je zaměřena na tvorbu modelů jednotlivých komponent hodinek ve 3D parametrickém ...
 • Vyrobení prototypu součásti metodou rapid prototyping 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je řešena fáze výroby prototypu v průběhu vývoje redukčního členu pro ovládání průtoku plynu, který se nachází v plynovém kotli za ventilem. Práce je zaměřena na aditivní výrobu prototypu. Jsou zde popsány ...
 • Využití aditivní technologie pro návrh a výrobu prototypu oční protézy 

  Vocílka, Ondřej
  Tato diplomová práce má za cíl vyrobit prototyp estetické protézy výhradně za použití aditivní technologie Rapid Prototyping a prozkoumat možnost využití komerčně dostupných biokompatibilních materiálů. V teoretické části ...