Now showing items 1-13 of 13

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kmošek, Vojtěch
  Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení parcely ve Valašském Meziříčí s monofunkčním využitím parkoviště. Místo je situováno na hranici historického centra a moderní výstavby. Z vizí města vyplynula potřeba nové moderní ...
 • Dům u kapličky 

  Leitmannová, Barbora
  Táto práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie, úpravami architektonickej štúdie a spracovaním architektonického detailu Domu pri kaplnke. Zadaním bolo navrhnúť polyfunkčný dom na rohovej parcele, ktorá ukončuje ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM BRNO 

  Švéda, Petr
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Moravského vinařského centra Brno (MVC) na ulici Hlinky na Starém Brně. Okrajově návrh zahrnuje i urbanistický koncept řešení širšího území svahu Žlutého kopce. Urbanistické ...
 • Novostavba polyfunkčního domu v Brně - Líšni 

  Vejmělek, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního objektu, umístěného v městské části Brno-Líšeň, konkrétně na ulici Zikova s parcelou pozemku číslo 8362/6. Polyfunkční dům má tvar písmene l a je ...
 • Poliklinika Chotěboř, příprava realizace stavby 

  Semerád, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby polyfunkčního domu v Chotěboři. Součástí projektu je technická zpráva, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh ...
 • Polyfunkční bytový dům ve Slatině 

  Náprava, Lukáš
  Úkolem diplomové práce je navrhnout a posoudit novostavbu polyfunkčního bytového domu ve Slatině. Objekt bude sloužit funkci bydlení a sportovnímu využití. Součástí řešení je i parkoviště. Práce dále řeší základní posouzení ...
 • Polyfunkční dům 

  Holub, Ondřej
  Diplomová práce „Polyfunkční dům“. Práce řeší realizační projekt polyfunkčního domu v Jihlavě. Objekt je umístěn na okraji Jihlavy v rozvíjející se části Horní Kosov. Pozemek je mírně svažitý od západu na východ a navazuje ...
 • Polyfunkční dům Křenová 

  Uhrová, Veronika
  Polyfunkční dům je navržen na rohové parcele s původním využitím jako parkovací plocha mezi ulicemi Křenová, Vlhká, Skořepka a uvažované nové městské třídy. Návrh vychází z myšlenky dvě hlavní funkce, dva odlišné návrhy ...
 • Polyfunkční dům ve Střelicích 

  Ben Hamad, Alexander
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování prováděcí dokumentace polyfunkčního domu ve Střelicích, okres Brno-venkov, na parcelách č. 5804/4 a 5804/5. Návrh objektu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající ...
 • Polyfunkční objekt VEKTOR v Pardubicích, příprava realizace stavby 

  Vančura, Jaroslav
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt polyfunkčního domu VEKTOR v Pardubicích. Objekt má 7 nadzemních podlaží a je nepodsklepený. Konstrukční systém objektu je monolitický skelet skládající se ze sloupů ...
 • Spodní stavba polyfunkčního objektu v České Skalici 

  Výborný, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je řešení stavebně-technologického projektu spodní stavby polyfunkčního objektu v České Skalici. Spodní stavba je založena ve dvou výškových úrovních na vrtaných pilotách. První výšková úroveň ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního objektu v Brně 

  Hrabovský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem polyfunkčního domu na ulici Štefánikova v Brně. Objekt má pět nadzemních podlaží a suterén. V návaznosti na stavebně technologický projekt je řešen časový a ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Šmídová, Anežka
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout “mikro-urbanismus”, jehož cílem bylo najít vhodnou strategii zástavby otevřeného městského bloku. Bakalářská práce řeší návrh polyfunkční budovy v městské části Brno-střed. Hlavním ...