Now showing items 1-13 of 13

 • Polyfunkční bytový dům 

  Vtípilová, Jana
  Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního bytového domu v Brně, městské části Pisárky. Zadaný pozemek je umístěn na ulici Hlinky. Objekt byl navrhován s ohledem na okolní zástavbu. Objekt drží uliční čáru ...
 • Polyfunkční dům 

  Hájková, Katarína
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a administrativní, a prostor pro knihkupectví. Stavební parcela se nachází v proluce na ulici Milady Horákové (městská čtvrť - Zábrdovice). Stavba je ...
 • Polyfunkční dům Brno 

  Liznová, Veronika
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně na ulici Milady Horákové v městské části Brno Zábrdovice. Návrh vychází ze zastavění proluky na ulici Milady Horákové, urbanistických regulativů ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Mikhaylov, Georgy
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • Polyfunkční dům Brno, Líšeň 

  Voropai, Oleksandr
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG035. Předmětem vypracování ...
 • Polyfunkční dům Hlinky-Brno 

  Mádr, Marián
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně, nacházejícím se na pozemku v městské části Brno-Střed, katastrální území Pisárky, v ulici Hlinky. Jedná se o nezastavěnou proluku, ohraničenou ...
 • Polyfunkční dům u kapličky - Židenice 

  Kovář, Martin
  Předmětem zadání bakalářské práce je návrh novostavby Polyfunkčního domu v Brně, městské části Židenice. Parcela se nachází v nároží ulic Táborská a Nezamyslova, které dominuje kaplička. Velikost objektu respektuje výšku ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Míčová, Markéta
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně - Žabovřeskách. V současné době se na pozemku nachází jednopodlažní budova ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Hurych, Martin
  Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a prostor pro galerijní činnost. Parcela se nachází v proluce na rušné ulici Milady Horákové (městská čtvrť – Zábrdovice) v sousedství bytových domů. ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Nečesaný, Jiří
  Seminární práce řeší projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního domu na třídě Generála Píky, Brno-Černá Pole. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní částečně podsklepený. V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet dvě ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Kotoulková, Leona
  Tato práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace, úpravami architektonické studie a zpracováním architektonického detailu Polyfunkčního domu v Brně, v městské části Líšeň. Podklady pro návrh byly převzaty z mé ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Čechová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně v městské části Židenice na rohu ulic Táborská a Letní. Návrh vychází ze zastavění proluky, urbanistických regulativů, potřeb pro vytvoření studentského ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Knot, Tomáš
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby Polyfunkčního domu v Brně na ulici Táborská v městské části Brno Židenice. Návrh vychází ze zastavění proluky na ulici Táborská a Letní, urbanistických regulativů a ...