Now showing items 1-11 of 11

 • Design, Fabrication and Properties of Rib Poly(methylmethacrylimide) Optical Waveguides 

  Prajzler, V.; Klapuch, J.; Lyutakov, O.; Huttel, I.; Spirkova, J.; Nekvindova, P.; Jerabek, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  We report about design, fabrication and properties of the polymer optical waveguides deposited on silica-on-silicon substrate. The design of the waveguides is based on a concept that geometric dimensions of the single mode ...
 • Mechanické vlastnosti plastů 

  Suchý, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá plasty z hlediska jejich stavby a vnitřní struktury. Rozebírá dopad těchto charakteristik na výsledné mechanické vlastnosti materiálu. Dále zkoumá, jaké vnější vlivy významně působí na ...
 • Minerální plniva polymerních materiálů exponovaných na vědecké stanici Johana Gregora Mendela 

  Bařina, Tomáš
  Bakalářská práce je v její rešeršní části věnována problematice minerálních plniv, které se využívají při výrobě polymerních (nano)kompozitů. Důraz je kladen na ta plniva, která mohou být součástí polymerů exponovaných v ...
 • Peer-To-Peer webové sdílení souborů ve skupině 

  Pokorný, Filip
  V rámci této práce jsem se zaměřil na řešení problému sdílení souborů mezi uživateli prostřednictvím peer-to-peer přenosu ve webovém prostředí. Cílem bylo vytvořit jednoduchou aplikaci, která umožní skupině uživatelů sdílet ...
 • Polymer Elements for a Business Process Management System 

  Pahuta, Serhii
  Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ...
 • Properties of Multimode Optical Epoxy Polymer Waveguides Deposited on Silicon and TOPAS Substrate 

  Prajzler, V.; Neruda, M.; Nekvindova, P.; Mikulik, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  The paper reports on the fabrication and characterization of multimode polymer optical waveguides. Epoxy polymer EpoCore was used as the waveguide core material and EpoClad was used as a cladding and cover protection layer. ...
 • Technologie výroby plastového rámečku vypínače 

  Seidlman, František
  Diplomová práce se zabývá problematikou vstřikování plastů. V úvodní části je zaměřena na polymerní materiály, na jejich rozdělení a vlastnosti. Z technologií používaných pro zpracování plastů se podrobněji zabývám ...
 • Vliv kondicionování na mechanické vlastnosti polymerů vyráběných technologií vstřikováním 

  Neužil, Tomáš
  Cílem diplomové práce je určit změnu mechanických vlastností třech typů navlhavých polymerních materiálů (polyamidů) v závislosti na obsahu absorbované vody. Před testováním byla zkušební tělesa všech třech typů materiálů ...
 • Výroba víka tlakové nádoby 

  Sobotka, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia, předkládá návrh technologických parametrů vstřikování a návrh nástroje pro plastový výrobek – dílec byl navržen z materiálu PA 6 NOVAMID B30P natur. Na základě literární ...
 • Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů 

  Tesař, Filip
  Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce ...
 • Webová aplikace pro správu poznámek 

  Hrdina, Jan
  Práce pojednává o návrhu a implementaci webové aplikace na správu stromovitých poznámek, která si klade za cíl naplnit nevyužitý potenciál použití počítačů v této oblasti. Toho se snaží dosáhnout pomocí (1) různých způsobů ...