Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy 

  Horák, Luděk
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem elektroizolačních zalévacích hmot na bázi epoxidových pryskyřic. Popisuje chemické složení, výrobu, vlastnosti a metody měření základních elektrických veličin těchto materiálů. ...
 • Electrical Properties Analysis Of Epoxy Resins With Various Fillers 

  Horák, Luděk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Presented thesis is focused on studying electroinsulating epoxy resin-based sealings. It describes a preparation of composite epoxy resin samples with different kinds of micro-ground siliceous sand as a filling. The samples ...
 • Jílové minerály jako plniva polymerních materiálů 

  Zaťko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá využitím jílových minerálů jako plniv do polymerních materiálů a jejich výslednými nanokompozity na bázi polymer/jíl. V práci je rozebrán jak úvod do struktury polymerů a jílových minerálů, tak ...
 • Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy 

  Mičkal, Petr
  Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, ...
 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Adamec, Lukáš
  Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro ...
 • Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu 

  Adamiec, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou ...
 • Polymery pro zdravotnictví a medicínu 

  Jahodová, Daniela
  Bakalářská práce pojednává o polymerech, které je možno potkat v medicíně a zdravotnictví. Celkový koncept pojednává o již známých produktech v tomto odvětví i o možnostech výzkumu a jejich rozšíření. Pod pojmem polymerní ...
 • Preparation and characterization of a selective polymer-based solar absorber for building integration 

  Čekon, Miroslav; Struhala, Karel; Kopkáně, Daniel (MDPI, 2020-11-06)
  Recent technological advances in solar absorber production may have opened ways for new applications of these materials in buildings. A low-emissivity enhanced polymer-based absorber foil was developed and prototyped using ...
 • Recyklace plastů 

  Lasota, Ondřej
  Plasty se díky svým vlastnostem jako je pevnost, trvanlivost, univerzálnost a relativně nízká cena těší velké oblibě. Neustále se zvyšujícím množstvím přispívají ke vzniku odpadů. Nejčastějším způsobem likvidace odpadů je ...