Now showing items 1-2 of 2

  • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

    Solný, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
  • Stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny v solárních systémech 

    Pidima, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití látek s nízkou zátěží pro životní prostředí.