Now showing items 1-10 of 10

 • CHARAKTERIZACE OBALOVÝCH FÓLIÍ NA BÁZI POLYETYLÉNU A POLYPROPYLÉNU 

  Bělašková, Marie
  V této bakalářské práci bylo charakterizováno sedm druhů koextrudovaných a vyfukovaných obalových fólií na bázi polyetylénu a polypropylénu, které byly dodány firmou Granitol a. s. K charakterizaci byly použity tyto metody: ...
 • Fully Polymeric Distillation Unit Based on Polypropylene Hollow Fibers 

  Kůdelová, Tereza; Bartuli, Erik; Strunga, Alan; Hvožďa, Jiří; Dohnal, Miroslav (MDPI, 2021-03-26)
  Access to pure water is a very topical issue today. Desalination represents a promising way of obtaining drinking water in areas of shortage. Currently, efforts are being made to replace the metal components of existing ...
 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Polypropylen s řízenou dobou života 

  Demková, Eva
  Táto diplomová práca sa zameriava na charakterizáciu degradačného procesu polypropylénu a polypropylénu s štatistickým kopolymérom, do ktorých bol pridaný stearát manganatý a stearát kobaltnatý v množstve 0,05; 0,10 a 0,20 ...
 • Polypropylenové membrány a jejich využití 

  Strunga, Alan
  Táto bakalárska práca sa venuje polymérnym membránam so špeciálnym zameraním na membrány vyrobené z polypropylénu. Sú popísané základné vlastnosti polymérnych membrán a meracie prístroje a postupy vhodné k ich určeniu. V ...
 • Roubování polypropylenu deriváty kyseliny itakonové 

  Poštulková, Hana
  Bakalářská práce se zabývá roubováním polypropylenu deriváty kyseliny itakonové v tavenině, konkrétně monomethylesterem kyseliny itakonové (MMI) a dimethylesterem kyseliny itakonové (DMI). Teoretická část se zaměřuje na ...
 • Rozpustnost polypropylenu v uhlovodíkových rozpouštědlech 

  Urbánková, Radka
  Polypropylen, velkoobjemově vyráběný polyolefin, disponuje vynikajícími užitnými vlastnostmi, ekologickou nezávadností, snadnou recyklovatelností a zpracovatelností různými technologickými postupy. Klíčovými strukturními ...
 • Testování zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH 

  Hampapa, Břetislav
  Bakalářská práce se zabývá testováním zpracovatelské stability polypropylenu roubovaného IAH (PP-g-IA). V teoretické části byly shrnuty dosud známé poznatky ohledně termické degradace derivátů kyseliny itakonové a polypropylenu ...
 • Vliv fyzikální úpravy sráženého CaCO3 na vlastnosti kompozitu na bázi PP 

  Huczala, Vít
  Diplomová práce se zabývá studiem systému polypropylenu a anorganického plniva. Jako plnivo bylo použito komerčně dostupné částicové plnivo CaCO3, označované jako NPCC 201. Cílem práce bylo povrchové plazmatické ošetření ...