Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava chitinových filmů 

    Debnáriková, Michaela
    Predložená bakalárska práca sa zaoberá extrakciou, čistením, rozpúšťaním a prípravou filmu na báze chitín/ polyvinylalkoholu (PVA). Čistý chitín bol úplne charakterizovaný rôznymi metódami, ako je potenciometrická titrácia, ...