Now showing items 1-1 of 1

  • Metody měření poměrného přetvoření na konstrukci 

    Chytil, Jan
    Předmětem bakalářské práce je zhodnocení použitých metod měření poměrného přetvoření na základě výsledků zatěžovacích zkoušek betonových panelů. Dalším výstupem práce je porovnání skutečných naměřených hodnot s hodnotami ...