Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh úpravy výměníku tepla pro výrobu páry 

    Pačíska, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na výměnu tepla, v němž se jedna pracovní látka podrobuje dvoufázovému režimu toku. Dané zařízení je určené ke generaci páry. Účelem řešení předložené diplomové práce je ...