Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

    Ludva, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...