Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování alkálií v portlandském slínku 

    Siudová, Alena
    Tato bakalářské práce se zaměřuje na lokalizaci alkálií v portlandském slinku a na jejich vlastnosti, které mohou významně ovlivňovat životnost betonů produkovaných z těchto cementů. Práce se tedy zabývá studiem, v jakých ...