Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Kratochvilová, Lenka
  Smyslem bakalářské práce je analyzovat vybranou firmu za poslední tři účetní období na základě poskytnutých informací. Dále provedení rozboru výkazů, SWOT, SLEPTE a Porterovy analýzy. V bakalářské práci jsou jednotlivé ...
 • Analýza firmy různými metodami 

  Háblová, Agáta
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných výsledků jsou navrhnuty možné opatření, které ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Stískalová, Radka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikatelského prostředí firmy ALBO okna – dveře, s.r.o.. Pomocí SWOT analýzy, pasportizace a Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil bude provedena analýza podnikatelského prostředí, ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Střeštík, Jan
  Tato práce si klade za cíl posoudit situaci vybrané organizace na základě SWOT analýzy, Porterovy analýzy, SLEPTE analýzy a Quicktestu za jisté kontrolované období. V diplomové práci budou nejdříve vysvětleny jednotlivé ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti ZEMAKO, s.r.o. V úvodu jsou vymezena východiska práce, cíle a metody. Jde-li o teorii, zvláštní pozornost je zaměřena především na analýzu SLEPTE, Porterovu teorii konkurenčních ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Hrnčiřiková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod, a z nich zjištěných výsledků, jsou navrhnuta možná opatření, která ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Zuščic, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod, a z nich zjištěných výsledků, jsou navrhnuta možná opatření, která ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Karnišová, Adriana
  Tato Diplomová práce se zabývá analyzováním kosmetické společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Toroni, Adam
  Predmetom bakalárskej práce je podrobná analýza vybraného fitnes centra pomocou zvolených metód. Je rozdelená do niekoľkých častí. Od popisu jednotlivých metód analýz vonkajšieho a vnútorného prostredia, cez vymedzenie ...
 • Analýza vybraného volejbalového klubu 

  Karnišová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá analyzováním volejbalového klubu TJ Junior Brno. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Drugdová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti DTS Vrbenský, a.s. v letech 2013 až 2017 pomocí vybraných metod finanční analýzy na základě informací obsažených v účetních výkazech společnosti. Dále ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Zemánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti TON a.s. v letech 2013–2017. Pro zpracování jsou využity ukazatelé finanční analýzy. Jsou zhodnoceny také informační systémy, které společnost používá. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Štěpánek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ZEA Rychnovsko, a. s., v letech 2007 – 2011 pomocí metod finanční analýzy. Podkladem pro finanční analýzu byly účetní závěrky za sledované období. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Soukupová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti Spojené kartáčovny a.s. v letech 2003 – 2010. Zabývá se výpočtem finančních ukazatelů a soustav ukazatelů, benchmarkingovým srovnáním společnosti ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jirmanová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci firmy VEBA, textilní závody, a.s. v letech 2002 – 2006. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávající situace firmy s přihlédnutím k možnostem firmy.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novotný, Igor
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ALL SPORTS a.s. za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsažena teoretická východiska, která jsou využita ve druhé, praktické části. Na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Reschowský, David
  Bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti GOZ METAL s.r.o., pomocí vybraných metod finanční analýzy. Metody, které budou použity ke zjištění finanční situace společnosti patří mezi základní a ...
 • Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře 

  Juráčková, Gabriela
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře“ je rozbor výkonnosti společnosti poskytující služby cestovního ruchu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska pro činnost cestovní ...