Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie 

    Pásler, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie. První část práce je věnována teorii marketingu, která je nutná pro pochopení dané problematiky. Druhá část je věnována analýzám firmy, ve kterých jsou využity ...
  • Návrh marketingové strategie firmy Injeton Plast s. r. o. 

    Jeřábková, Veronika
    Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie společnosti INJETON PLAST s. r. o. se zabývá nejprve teoretickými východisky z oblasti marketingu, které slouží jako podklad pro analýzu současného stavu společnosti ...