Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klíčníková, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. Nejprve jsou položeny teoretické základy, na kterych práce stojí. Následně je pak provedena samotná analyza ...
 • Marketingoý mix firmy Ing. Jozef Nedělník s.r.o 

  Sakalová, Michaela
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou marketingového mixu spoločnosti Ing. Jozef Nedělník s.r.o. Na základe poznatkov o aktuálnom stave firmy je vytvorený nový návrh marketingového mixu, pričom sú nájdené nové ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Klimková, Iveta
  Cílem diplomové práce je analýza stávající marketingové strategie firmy Estop spol. s r.o. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila vhodná doporučení vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti firmy a ke zvýšení ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Hladík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti ROS.BR s.r.o. Práce je členěna do tří celků. V první teoretické části je popsána obecná problematika tvorby marketingové strategie, charakteristika vývoje ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Šmakalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro prodejnu stavebnin Gremis s.r.o. ve Velkém Mezirící. Na základe teoretických poznatku a analýzy soucasného stavu prodejny byla zpracována marketingová ...
 • Návrh marketingové strategie pro salón D.B.Art - Dagmar Bencová 

  Morávková, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie pro Salón D.B.Art – Dagmar Bencová působící v oblasti služeb. Analyzuje externí a interní okolí podniku. Na základě zjištěných analýz je za pomocí ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti 

  Ostrá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, ...
 • Návrh marketingové strategie značky Nano Snowboards 

  Vintrová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu firmy, je předložen návrh marketingové strategie, který by měl vést k vymezení se vůči ...
 • Návrh na zlepšení konkurenceschopnosti firmy pomocí marketingových nástrojů 

  Adámková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie, která by měla vést k zisku nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků a dále k většímu zisku, na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...
 • Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy 

  Byrtusová, Lucie
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části ...
 • Podnikatelský záměr - založení fitness centra 

  Bukai, Martin
  Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení fitness centra v Brně. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice a dávají ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Klimková, Iveta
  Předmětem bakalářské práce je analýza společnosti Estop a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností jsem vytvořila návrh podnikatelského plánu týkající se vybudování velkoobchodní divize v rámci dalšího rozvoje společnosti.
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Pražák, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn v informačním systému v podobě implementace nové aplikace pro společnost BOSCH Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a správou potřebných dat. Hlavním cílem je navrhnout a ...
 • Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability provází problematikou hospodaření společností v době krize. Je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a praktickou. ...
 • Využití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik podnikatelského subjektu 

  Kavková, Karolína
  Hlavním účelem diplomové práce je analýza cestovní agentury Bolsa travel pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik. Práce se skládá ze čtyř částí. První část pracuje s teoretickými ...
 • Založení malého podniku 

  Salíniová, Lenka
  Cieľom diplomovej práce, je vytvorenie podnikateľského plánu na založenie malého podniku, zaoberajúceho sa prípravou tapasov v Brne. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej a praktickej. V teoretickej časti sú rozoberané ...