Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační mix podniku 

    Stoklasová, Adriana
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom komunikačného mixu pre FLEA micropho-nes. Vysvetľuje dôležití pojmy a princípy, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou marketingu. Potom je prevedená podrobná analýza súčasného stavu ...