Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza návštěvnosti Zoo Brno 

  Stejskalová, Markéta
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy návštěvnosti brněnské zoologické zahrady a dále návrh doporučení, jež by mohla vést ke zvýšení hodnot daného ukazatele. V rámci ekonometrické analýzy jsou identifikovány ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Polická, Radka
  Diplomová práce analyzuje podnik podle vybraných ekonomických metod. V teoretické části jsou objasněny jednotlivé metody. Zejména metoda PESTEL, Porterův model pěti hybných sil, model 7S firmy McKinsey a Kralickův Quick ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrh na její zlepšení 

  Černá, Petra
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Lékárna s. r. o. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Dále je proveden Kralickův Quick test. Výsledkem práce je stanovení návrhů ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Kolmanová, Lenka
  Diplomová práce hodnotí ekonomickou situaci Zemědělského družstva Kunžak prostřednictvím vybraných interních a externích analýz s přihlédnutím ke specifikům oboru. Teoretická část vysvětluje pojmy a uvádí vzorce, které ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Svobodová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat zvolenou společnost, která se zabývá poskytováním technologií pro energetiku a automatizaci. Postupně je analyzováno vnější a vnitřní prostředí. Výsledkem ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Prokschová, Annette
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Textilní zkušební ústav, s.p. v letech 2014-2018 a návrhy na její zlepšení. Teoretická východiska práce vysvětlují základní pojmy a metody využité v ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Agroservis s.r.o. Postupně je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace subjektu. Poslední část diplomové práce obsahuje ...
 • Marketingový plán pro letoun L410 NG společnosti Aircraft Industries, a.s. 

  Juráková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro letoun L 410 NG, vyráběný firmou Aircraft Industries a.s. První část práce zahrnuje obecné teoretické poznatky, zaměřující se na proces sestavení plánu ...
 • Návrh marketingové strategie vybrané společnosti vstupující na český trh 

  Bedřich, Lukáš
  Táto diplomová práce se zaměřuje na marketingovou analýzu podniku Eltechklima s.r.o. Jejím cílem bylo navrhnout marketingovou strategii pro úspěšný vstup na český trh. Marketingová analýza byla provedena pomocí různých ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny 

  Jezberová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení čajovny. V teoretické části je vymezen podnik a podnikatelský plán, následně jsou provedeny analýzy vnitřního i vnějšího prostředí, ze kterých vychází návrh ...
 • Podnikatelský záměr 

  Miloševski, Jakub
  Diplomová práce je návrhem reálného podnikatelského plánu na znovuotevření hudebního podniku Beseda v Hodoníně. Podnikatelský záměr vznikl v návaznosti na návrh města Hodonín, který nabízí potencionálním zájemcům nulový ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti společnosti Italská dlažba 

  Zatloukal, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhy a opatřeními, která mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost společnosti Italská dlažba, která se věnuje dovozu a následnému prodeji italské dlažby a obkladů. Konečné návrhy se opírají o ...
 • Strategie rozvoje malého rodinného podniku 

  Papp, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Ligurský, Ivo
  Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky, na základě kterých je provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Buchanec, Adam
  Diplomová práca je zameraná na stratégiu rozvoja rodinného podniku Ing. Ján Buchanec Technik, ktorý je obchodnou spoločnosťou. V prvej časti diplomovej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená ...
 • Využití GreenGraffiti jako dalšího marketingového komunikačního nástroje firmy 

  Nešporová, Kristýna
  Tato diplomová práce z oblasti marketingu zkoumá možnost využití alternativního reklamního média zvaného GreenGraffiti jako dalšího komunikačního nástroje. Protože je pro Českou republiku a tím i české klienty tento typ ...