Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Bavlnka, Jan
    Diplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

    Majlišová, Simona
    Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy Vimar s.r.o. s ohledem na realizaci servisní haly. Přitom byly zhodnoceny všechny relevantní faktory jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní ...