Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza vybrané firmy 

  Válek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu společnosti Miss Claire s.r.o. působící jako distributor na trhu kosmetiky a parfému. Vnější a vnitřní prostředí je prozkoumáno na základě Porterova hodnotového řetězce, ukazatelů ...
 • Konkurenční strategie společnosti AGRALL zemědělská technika a.s. 

  Matula, Milan
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh konkurenční strategie pro společnost AGRALL zemědělská technika a. s., která realizuje obchodní činnost opírající se o tradice primárního a sekundárního sektoru českého hospodářství ...
 • Návrh konkurenční strategie firmy 

  Venerová, Lenka
  Podstatou diplomové práce je návrh konkurenční strategie pro malou firmu. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První částí jsou teoretická východiska, pomocí kterých je v druhé části analyzován a zhodnocen současný ...