Now showing items 1-20 of 83

 • Analýza ELMART s.r.o. pomocí vybraných metod a návrhy na zlepšení zjištěného stavu 

  Lhotská, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti ELMART s.r.o. Cílem práce je na základě výsledků plynoucích z provedených analýz formulovat doporučení a navrhnout opatření umožňující zlepšení zjištěného stavu. ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Omelková, Jitka
  Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza podnikatelského prostředí 

  Horáková, Eva
  V této bakalářské práci bude analyzováno podnikatelské prostředí. V teoretické části bude popsáno prostředí firmy, překážky a problémy podnikání. V praktické části bude tato teorie přenesena na vybranou firmu a na závěr ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Vaňková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Vaníčková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o. pomocí vhodně zvolených metod. Na jejich základě je provedeno doporučení a návrhy na zlepšení odhaleného stavu společnosti AUTOMARKET TRUCKS s.r.o., ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Volková, Ludmila
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení situace vybraného podniku, zabývajícího se výrobou plastových oken a profilových systémů. Analýza současného stavu je prove-dena prostřednictvím analytických metod vnějšího a ...
 • Analýza vybraného podniktelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Soušková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti PSG – International a.s., která podniká ve stavebnictví, energetice a petrochemii v tuzemsku a v zahraničí. Na základě vybraných metod – Fundamentální analýza, ...
 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Krčmářová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza vnějšího a vnitřního okolí společnosti Seats, která působí na automobilovém trhu. Ke zhodnocení současného stavu byly použity analýzy SLEPTE, Porterův model pěti sil, model 7S a ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení 

  Granzerová, Dominika
  Předmětem této diplomové práce je analýza podnikatelského subjektu Geodrill, s.r.o., který se zabývá poskytováním služeb v oblasti geologie. Vhodně zvolené analýzy hodnotí vnější a vnitřní prostředí podniku a jeho finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Měřičková, Lucie
  Úkolem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti EURODANĚ, spol. s r. o. v letech 2004 – 2009 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je posouzena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Černý, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti za účetní roky 2014 až 2016 a z toho vyplývající návrhy na její zlepšení. Práce obsahuje teoretický rámec, charakteristiku konkrétní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Srna, Martin
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2005-2008 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gelnar, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Baťa, a.s. v období let 2005 – 2008. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pokorná, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Unipol spol. s.r.o. ve vybraných letech 2011–2015. K rozboru finanční situace daného podniku budou využity metody finanční analýzy. Dle zjištěných výsledků ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balšínková, Jana
  Tato diplomová práci hodnotí finanční situaci společnosti Olma, a.s. v letech 2003- 2007 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ke zlepšení finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hnidáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti HM, s.r.o. v letech 2005–2009 a následným vypracováním návrhů na její zlepšení. V teoretické části práce jsou popsány použité metody finanční analýzy. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bavlnka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...