Now showing items 1-20 of 23

 • Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit 

  Válek, Lubor
  Diplomová práce, která nese název „Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit“ pojednává o výrobní firmě – tiskárně. Práce pojednává o teoretické, ale i praktické stránce obchodních strategií s důrazem na vytvoření ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Předmětem této diplomové práce je provedení strategické analýzy firmy. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů jako strategické řízení, nástrojů strategické analýzy a finančních nástrojů. V praktické části jsou použity ...
 • Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně 

  Šatníková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na celkovou analýzu multifunkčního komplexu Sportovního areálu Pod Palackého vrchem Vysokého učení technického v Brně. Pomocí vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí je posouzeno správné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Blumenstein, Martin
  Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou stránkou analýzy brněnské firmy Cyrrus a.s. V praktické části vymezuje hlavní problém se kterým se firma v posledních letech potýká. Analýza SWOT identifikuje slabé stránky ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hofmann, Eduard
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace a posouzením finančního zdraví společnosti BLANESTA, s.r.o. v letech 2008 až 2011 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Cílem práce je navrhnout změny, jež povedou ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Klusák, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané analyzované společnosti v letech 2011 - 2014. Cílem této práce je nejen zhodnocení finanční situace společnosti, ale také zjištění nedostatků a formulace ...
 • Marketingová strategie hotelu Bítov 

  Růžičková, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Bělehrádková, Věra
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení cukrárny v Moravanech u Brna. V první části jsou zpracována teoretická východiska, na něž navazuje analýza trhu a marketingový průzkum. Na základě ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny se zdravou výživou 

  Šušková, Martina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu na založení prodejny se zdravou výživou a raw cukrárnou v Šumperku. Na základě teoretických poznatků a zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štugel, Miroslav
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování reálného podnikatelského plánu pro založení nové firmy INEX plus s.r.o. Hlavním předmětem podnikání bude realizace střech a výroba nábytku na míru. Práci tvoří tři části. Teoretická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sieczka, Pavel
  Diplomová práce zpracovává problematiku nedostatečného využití stávajících prostor pro firemní aktivity s možností využití těchto prostor pro rozšíření poskytovaných služeb. Cílem práce je nalézt vhodné uplatnění nadbytečných ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá navržením seriózního podnikatelského záměru týkajícího se rozvoje společnosti ABC s.r.o., která působí na trhu jako obchodní firma specializující se na distribuci zdravotnických pomůcek pro ...
 • Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti 

  Tříletá, Kristýna
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude podkladem pro rozvoj společnosti Jemnická Stavba, a.s. Práce je tvořena ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr - založení nové firmy 

  Němec, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení nové firmy. Cílem je vybudování společnosti Zdravě pro zdraví s.r.o., která bude provozovat prodejnu se zdravými potravinami, zvláště pak s bezlepkovými ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení kavárny a vinárny včetně ekonomického vyhodnocení. 

  Kneiflová, Zdena
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení kavárny a vinárny s domácími produkty v městské části Brno Černovice. Po zpracování analýzy trhu a vyhodnocení marketingového průzkumu je v ...
 • Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch 

  Procházka, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch. Na základě získaných poznatků, provedených analýz a teoretických ...
 • Podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla 

  Bartoňková, Lucie
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro výrobu a prodej funkčního prádla. Práce obsahuje teoretická východiska zaměřená na tuto problematiku. V praktické části je provedena analýza současné ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Hladíková, Jana
  Cílem mé diplomové práce je vypracovat podnikatelský záměr rozvoje firmy. V první části se zabývám teoretickými fakty, které jsou spjaté s daným tématem, v další části představím maloobchodní prodejnu Prádlo Jana a provedu ...
 • Podnikatelský záměr založení společnosti 

  Hladíková, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr pro otevření maloobchodní prodejny se spodním prádlem. V první části se snažím shrnout všechna teoretická fakta a východiska, která souvisí s daným tématem, v ...
 • Podnikatelský záměr založení tenisového centra 

  Šafránek, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku založení nového tenisového centra. Práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského záměru a jeho obsahu a pokračuje zhodnocením možností, kterými je možné tento záměr ...