Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza "1.Geo, spol.s.r.o. - geodetické práce" vybranými metodami 

  Zoufalá, Kamila
  Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti 1. Geo, spol. s r.o., která patří mezi menší společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou objasněny základní pojmy. Analytická část práce se zabývá analýzou současného ...
 • Elektronické formy marketingu 

  Habart, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je analýza marketingu společnosti. Ve své práci se budu zabývat, zda společnost dostatečně využívá zejména elektronického marketingu, shrnu nejvýznamnější druhy elektronického marketingu, jeho ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti ABC, a.s. v letech 2011 až 2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce obsahuje teoretické poznatky z odborné literatury, které ...
 • Marketing vybraného sportovního zařízení 

  Maštalíř, Adam
  Bakalářská práce Marketing vybraného sportovního zařízení se zabývá analýzou současného stavu marketingu házenkářského klubu Handball KP Brno s cílem vytvořit doporučení na jeho zlepšení. Teoretická část uvádí do problematiky ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro rozvoj firmy 

  Kučerová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh pro rozvoj malé firmy GARANT TRADING s. r. o., která se zabývá prodejem svářečské, čistící a zahradní techniky a pořádáním odborných svařovacích kurzů. Práce je strukturována ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hnátek, Robert
  Diplomová práce „Podnikatelský záměr“ se zabývá hodnocením současné situace vybraného podniku. Na základě jednotlivých analýz je vypracován podnikatelský záměr pro uvedení nových produktů zahraničního výrobce na český trh. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bavlnka, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bureš, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o problematice získávání elektrické energie z obnovitelného zdroje energie - přírodních surovin, konkrétně biomasy, a to prostřednictvím zařízení vyrábějící energii - bioplynové stanice. Teoretická ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Zimolová, Miluše
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr firmy“ je poskytnout návod na úspěšný rozvoj malé firmy, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se skládá z části teoretické, z analýzy ...
 • Podnikatelský záměr na založení společnosti S4you s.r.o. 

  Kesjárová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problémem návrhu podnikatelského záměru. Analyzuje problémy související s návrhem řešení na založení společnosti v oblasti poskytování služeb. Na základě této analýzy jsou zde vypracovány ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy 

  Černý, Michal
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je poskytnout návod jak rozvinout mikrofirmu na úspěšnou malou firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Křížová, Iveta
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, určené pro zákazníky různé věkové kategorie a zákazníky s odlišnými zájmy. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, jejíž hlavní zákazníky jsou maminky s malými dětmi. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Zukal, Vít
  Diplomová práce je orientována na zpracování analýzy současného stavu se zaměřením na rozšíření výrobních kapacit podniku. První část mé práce se zaměřuje na teoretický úvod do problematiky, definice základních pojmů a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Majlišová, Simona
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy Vimar s.r.o. s ohledem na realizaci servisní haly. Přitom byly zhodnoceny všechny relevantní faktory jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní ...
 • Podnikatelský záměr výstavby bytových domů 

  Vlčková, Klára
  Bakalářská práce analyzuje problematikou možností realizace výstavby bytových domů jako podnikatelský záměr. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru, hodnocení bytové výstavby v ČR a analýza obecného a ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Lerchová Jonasová, Zdeňka
  Ve své bakalářské práci se zabývám reportingem. V teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, SLEPTE analýzu a Porterův model konkurenčního prostředí. Praktická část ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Lerchová Jonasová, Zdeňka
  Ve své diplomové práci se zabývám reportingem. V teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, SLEPTE analýzu, Porterův model pěti sil – analýza konkurence, Kralickův ...
 • Strategická analýza obchodů se sýry 

  Juříček, Alan
  Diplomová práce o názvu „Strategická analýza obchodů se sýry“ analyzuje stav firmy, která se zabývá prodejem zahraničních sýrů a delikates. V teoretické části práce je definován obecný postup strategické analýzy a nástrojů ...