Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza návštěvnosti Zoo Brno 

  Stejskalová, Markéta
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy návštěvnosti brněnské zoologické zahrady a dále návrh doporučení, jež by mohla vést ke zvýšení hodnot daného ukazatele. V rámci ekonometrické analýzy jsou identifikovány ...
 • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

  Polická, Radka
  Diplomová práce analyzuje podnik podle vybraných ekonomických metod. V teoretické části jsou objasněny jednotlivé metody. Zejména metoda PESTEL, Porterův model pěti hybných sil, model 7S firmy McKinsey a Kralickův Quick ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku Zevos, a. s. 

  Mohauptová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti ZEVOS a.s. a návrhy na její zlepšení. Je rozdělena do tří částí, teoretická, analytická a vlastní návrhy. V diplomové práci jsou aplikovány finanční analýzy. ...
 • Podnikatelský záměr - založení reklamní agentury 

  Šebestová, Michaela
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení reklamní agentury. Na teoretickou část navazuje část analytická, která obsahuje důležité informace a analýzy. V návrhové části je vytvořen časový plán, podnikatelský ...
 • Podnikatelský záměr pro vytvoření gastronomického portálu 

  Štěpánek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro vytvoření gastronomického portálu. Práce popisuje projekt od vzniku e-shopu, přes získávání zákazníků a rozšiřování o další moduly, až po kompletní internetový portál ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy TOP BAITS 

  Pásler, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem pro založení obchodní korporace TOP Baits. Jedná se o společnost podnikající v oblasti výroby a prodeji návnad a nástrah pro lov kaprů. Práce je členěna do několika hlavních ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. 

  Juřenová, Vendula
  Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti Netcope Technologies a.s. na americkém trhu zaměřující se na IT technologii. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, které jsou následně využity ...